Международният фестивал «Несебър без граници» се провежда за първи път в началото на месец септември 2015г. и в него вземат участие хора с увреждания от Република България и Република Казахстан. С индивидуални и колективни изпълнения те демонстрират своите таланти и творчески умения пред публиката в древния Несебър.

Фестивалът се явява арена на международен диалог на хората с увреждания, благоприятна среда за себеизразяване и обмен на култури за хора от всички възрасти и националности.

Фестивалът «Несебър без граници» се провежда под егидата на кмета на град Несебър г-н Николай Димитров, а организатори са: Община Несебър, Българо-Казахстанска асоциация за подкрепа на хората с увреждания, ОО Център за реабилитация на инвалидите «Лайы?ты ?мір» (Република Казахстан).

Мисия на фестивала

  1. Да подпомогне процесите на социална интеграция и адаптация на хората с увреждания с инструментариума и въздействието на културата и изкуствата.
  2. Да стимулира развитието на творческия потенциал на хората с увреждания и да създаде условия за представянето му пред широката публика.
  3. Да съдейства за оптимизация на взаимодействията между държавните, обществените и неправителствените институции и организации за подкрепа и социално-културна интеграция хората с увреждания.
  4. Да стимулира комуникацията и международното сътрудничество в областта на подкрепата и интеграцията на хората с увреждания от страните участници.

Във фестивалната програма могат да се включат индивидуални изпълнители или творчески колективи на хора с увреждания, занимаващи се с различни аспекти на художественото творчество. Конкурсната програма включва различни категории на изпълнителското изкуство и художественото творчество. Засега са диференцирани 5 категории:

  • Вокал (соло, дует, групово пеене)
  • Хореография
  • Танц на инвалидна количка
  • Жестово пеене (соло, дует, групово пеене)
  • Испълнение на музикални инструменти