Нов международен фестивал стартира през
септември в Несебър

97206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Културната проява ще даде сцена за изява на
хората с увреждания

 

 

Международният фестивал “Несебър без граници” е един от двата нови културни форума, които ще се проведат в Несебър през септември. В него ще вземат участие хора с увреждания от Република България и Република Казахстан. Проявата ще се състои на 3-и и 4-и септември на сцената на амфитеатъра. Организатори са община Несебър, Българо-Казахстанската асоциация за подкрепа и интеграция на хора с увреждания, Съюз на инвалидите в България (СИБ) и Сдружение Център за рехабилитация на хора с увреждания “Лайы?ты ?мір” (гр. Караганда, Република Казахстан).

 

Целта на фестивала е да улесни процеса на социална адаптация и интеграция на хората с увреждания в обществото с помощта на средствата на културата и изкуството, да даде сцена за изява на талантливи хора с увреждания, да съдейства за развитието на творческия им потенциал, както и да подсили взаимодействието на държавни и обществени институции и организации за социално-културната рехабилитация на хората с увреждания. Не на последно място проявата има за цел да укрепи международното сътрудничество в областта на движението на хората с увреждания между Република България и Република Казахстан.

 

Участие във фестивала ще вземат хора с увреждания, които се занимават с художествено творчество в различни жанрове, а също и творчески колективи на хора с увреждания. Конкурсна програма е разпределена в категориите сценично изкуство и художествено творчество.

 

Победителите във фестивала се награждават с дипломи и ценни подаръци, а всички участници получават с грамоти.