РЕГЛАМЕНТ за провежданеЗаявка

РЕГЛАМЕНТ за провеждане
Втория международен фестивал
«НЕСЕБЪР БЕЗ ГРАНИЦИ»

 

1. Организатори на фестивала

1.1. Организатори на международния фестивал «НЕСЕБЪР БЕЗ ГРАНИЦИ» са Община Несебър (г.Несебър, Република България), Българо-Казахстанската асоциация за подкрепа и интеграция на хората с увреждания (г.Несебър, Република Болгария) и Общественное объединение Центр реабилитации инвалидов «Лайы?ты ?мір» (г.Караганда, Республика Казахстан).
1.2. Ръководството на фестивала се осъществява от Организационен комитет на фестивала.

2. Цели и задачи на фестивала

2.1. Да подпомогне процесите на социална интеграция и адаптация на хората с увреждания с инструментариума и въздействието на културата и изкуствата.
2.2. Да стимулира развитието на творческия потенциал на хората с увреждания и да създаде условия за представянето му пред широката публика.
2.3. Да съдейства за оптимизация на взаимодействията между държавните, обществените и неправителствените институции и организации за подкрепа и социално-културна интеграция хората с увреждания.
2.4. Да стимулира комуникацията и международното сътрудничество в областта на подкрепата и интеграцията на хората с увреждания от страните участници.

3. Времеви маркери

3.1. Фестивалът ще се проведе от 2 септември 2016 г. до 4 септември 2016 г.,:
• от 01.01.2016г. до 30.04.2016г. – приемане на заявки за участие във фестивала;
• от 02.09.2016г. до 03.09.2016г. – провеждане на фестивала (изпълнение на конкурсната програма при различните категории изпълнителско изкуство и художествено творчество);
• 04.09.2016г. – Гала-концерт на фестивала и церемония по награждаването.
3.2. Организаторите на фестивала утвърждават план на съвместните мероприятия по провеждането на фестивала.

4. Условия за провеждане на фестивала

4.1. Във фестивалната програма могат да се включат индивидуални изпълнители или творчески колективи на хора с увреждания, занимаващи се с различни аспекти на художественото творчество, навършили 18 г.
4.2. Конкурсната програма включва различни категории на изпълнителското изкуство и художественото творчество, диференцирани в 5 категории:

• Вокал (соло, дует, групово пеене);
• Хореография;
• Танц на инвалидна количка;
• Жестово пеене (соло, дует, групово пеене);
• Испълнение на музикални инструменти;

4.3. Участниците имат право да представят своите изпълнения само в тази категория, която са указали в заявката.
4.4. Изпълнителската програма на всеки участник трябва да бъде не повече от 2 (две) изпълнения.
4.5. Изисквания за допълнителна звукова поддръжка (музикален съпровод, синбек): записът трябва да е представен на електронен носител (компактдиск, флашка). При нужда от допълнителна музикална поддръжка за различни изпълнения на един изпълнител, файлът за всяко изпълнение да е представен на отделен носител (с информация за името на изпълнителя или името на колектива и названието на изпълнението).
4.6. Редът на изпълненията и репетициите на участниците във Фестивала се определя и
регламентира от Организационния комитет на Фестивала.

5. Регламент за работата на журито

5.1. Журито се формира в съответствие с изпълнителските категории и състава му се утвърждава от организационният комитет на фестивала.
5.2. Решенията на журито се фиксират в протокол, подписват се от всеки член на журито и не подлежат на преразглеждане.

6. Критерии за оценка на изпълненията

6.1. Категория «Вокал»

Не повече от две изпълнения по избор (естрадна песен, класическо пеене, фолклор и др.). Изпълнението е с допълнителна музикална поддръжка (синбек) или без такава; продължителността на всяко изпълнение – не повече от 4 минути.

Критерии за оценка:
• вокални данни, маниер на изпълнението:
• предаване на съдържанието с помощта на изразните средства на гласа (постановка и сила на гласа, интонация, музикалност);
• оригиналност и правилност на подбора на репертоара (като се отчита диапазона на изпълнителя);
• артистизъм, емоционалност на изпълнението;
• зрителска реакция на изпълнението.

6.2. Категория «Жестово пееене»

Не повече от две изпълнения по избор (естрадна песен, класическо пеене, фолклор и др.). Изпълнението е с допълнителна музикална поддръжка; продължителността на всяко изпълнение – не повече от 4 минути.

Критерии за оценка:
• маниер на изпълнението;
• предаване на съдържанието с помощта на жестове, синхронизация;
• оригиналност;
• артистизъм, емоционалност на изпълнението;
• зрителска реакция на изпълнението.

6.3 Категории «Хореография» и «Танц на инвалидна количка»

Не повече от две сценични композиции (народен танц, естраден танц, класически танц, съвременен танц, джаз-модерн, модерн, свободна пластика и др.), продължителност на всяко изпълнение не повече от 4 минути, за танц на инвалидна количка – не повече от 5 минути.

Критерии за оценка:
• оригинальност на постановката;
• художественно оформление на изпълнението (костюми, реквизит);
• музикален съпровод;
• техника и култура на изпълнението;
• разнообразие на стилистическите особености;
• композиция и постановка на танца;
• синхронност на изпълнението;
• зрителска реакция на изпълнението.

6.4. Категория «Изпълнение на музикални инструменти».

Не повече от две произведения (по избор на изпълнителя), продължителност на всяко изпълнение – не повече от 4 минути. Организаторите на фестивала не предоставят музикални инструменти.

Критерии за оценка:
• маниер на изпълнение:
• техника на изпълнение;
• артистизъм, емоционалност на изпълнението;
• зрителска реакция на изпълнението.

7. Награждаване

7.1. Във всяка категория се определят по 3 (три) призови места.
7.2. Победителите във фестивала се награждават с дипломи.
7.3. Участниците във фестивала се награждават с грамоти.
7.4. Организационният комитет и журито определят носителя на Гран-при на фестиваля извън състезателните категории.

8. Финансиране

8.1. Финансирането на фестивала се извършва със средства на организаторите на фестивала и спонсорски средства.
8.2. Фестивалът е с благотворителна цел и не се изисква такса за участие.
8.3. Расходите, связани с настаняване, храна, транспортни расходи и визови такси, а също трансфер, екскурсии и др., се заплащат от участниците. При желание на участниците се осигурява помощ и съдействие за резервиране на места в хотел, пътуване, екскурсионна програма.
8.4. Специални награди се учредяват по решение на организаторите на фестивала и спонсорските организации.

9. Ред и условия за приемане заявките

9.1. Заявката на участие във фестивала се изготвя съгласно приложената форма.
9.2. Заявката се подава от ръководителите на творческите колективи, или желаещи индивидуално участие лица с физически увреждания.
9.3. Срокът за приемане на заявките е от 01 януари 2016г. до 30 април 2016г.
9.4. Заявките се изпращат в електронен вид на адрес на електронна поща (e-mail): bka.nessebar@gmail.com

9.5. В периода от 01 май до 15 май 2016г. Организационният комитет на фестивала провежда селекция на кандидатите и изпраща покани за участие във фестивала.
9.6. Информация за фестивала «Несебър без граници – 2015», проведен в периода 3 – 4 септември 2015г. в град Несебър (Република Болгария), е на разположение на официалния сайт на фестивала на адрес www.nesebarfest.com

912


Поделиться: