«Несебр- шектеусіз м?мкіндік ?аласы» фестивалі м?мкіндігі шектеулі жандарды? шы?армашылы? ?леуетін дамыту?а ба?ыттал?ан ?айырымдылы? іс-шара. Біз барлы? ?аражатты? т?гелдей «Несебр шектеусіз м?мкіндік ?аласы-2016» фестивалін ?ткізуге ж?мсалатынды?ына кепілдік береміз.

?ЙЫМНЫ? АТАУЫ

“Лайы?ты ?мір”
м?гедектерді реабилитациялау орталы?ы
?о?амды? бірлестігі

За?ды мекен-жайымыз
?ара?анды ?аласы, Ермеков к?шесі 29/3

БАЙЛАНЫС

Телефон +7 (7212) 51 78 18

e-mail laiktiomir@mail.ru

БК 18

Т?ра?а Ивкин Александр Михайлович

БІЗДІ? ДЕРЕКТЕМЕЛЕР

Банктің атауы"Казкоммерцбанк" АҚ ҚФ, Қарағанды қаласы
СТН 302000247976
ЖСК KZ899261101132197000
БСК KZKOKZKX
БСН 041240007965